ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ผลงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2555,14:14   อ่าน 1074 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพระบายสีวันคริสต์มาส ประจำปี 2554
ชื่อนักเรียน : ภาพที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,15:17   อ่าน 3601 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลในการประกวด Science Show
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,15:14   อ่าน 1130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดระบายสีภาพ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,15:11   อ่าน 1314 ครั้ง