ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยนายวิเชียร แสนวัง

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ประกอบการเรียนรู้  แบบร่วมมือ  เทคนิค LT

เรื่องการถนอมอาหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

นายวิเชียร  แสนวัง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ

อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2556,18:00   อ่าน 1542 ครั้ง