ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โดยนายวิเชียร แสนวัง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

เรื่อง  การถนอมอาหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

นายวิเชียร  แสนวัง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2556,17:57   อ่าน 1563 ครั้ง